ANUNȚ

 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Neamț, în calitate de administrator al ariilor naturale protejate: siturile Natura 2000 ROSPA0129 Masivul Ceahlău și ROSCI0024 Ceahlău, Parcul Național Ceahlău, împreună cu rezervațiile naturale 2.642. Cascada Duruitoarea, 2.641. Polița cu Crini și 2.661. Lacul Izvorul Muntelui, vă invită să participaţi la consultările publice organizate cu scopul dezbaterii măsurilor de conservare propuse în Planul de management elaborat în cadrul proiectului „Asigurarea  unui  management  integrat,  conservativ  și  durabil  al  ariilor  naturale  protejate

administrate de Județul Neamț“ – cod SMIS 117007, programate astfel:

  • 18 august 2021, ora 10:00, în Comuna Tașca, Județul Neamț, la Centrul Cultural Tașca Strada Bicazului, nr. 22;
  • 19 august 2021, ora 10:00, în Orașul Bicaz, Județul Neamț, la Casa de Cultură Bicaz, Strada Barajului, nr. 31;
  • 20 august 2021, ora 10:00, în Comuna Bicazu Ardelean, Județul Neamț, la Primăria Bicazu Ardelean;
  • 23 august 2021, ora 10:00, în Comuna Ceahlău, Județul Neamț, la Pensiunea Vȃnătorul;
  • 24 august 2021, ora 10:00, în Comuna Grinţieş, Județul Neamț, la Căminul Cultural Grințieș.

În cadrul acestor întâlniri factorii interesați vor fi informaţi şi consultaţi cu privire la măsurile de management propuse pentru conservarea speciilor şi habitatelor, planuri de acţiune viitoare, interacţiunea dintre stagiile de conservare şi interesele grupurilor ţintă, dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale, menţinerea modului tradiţional de folosire a terenurilor, dezvoltarea ecoturismului. Forma pentru dezbatere publică a planului de management a fost publicată în data de 05.08.2021 pe pagina administratorului ariilor naturale protejate www.ceahlaupark.ro .

 

 

Obiectivul proiectului este asigurarea stării de conservare favorabile a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Masivul Ceahlău, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ, vizând elaborarea planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării ariilor naturale protejate, importanța resurselor naturale locale, necesitatea unei dezvoltări durabile în acord cu principiile ecologice, care să asigure pe termen lung atât bunăstarea comunității umane, cât și a biodiversității.

Aria de implementare a proiectului este de 27.873,75 hectare, definită de ROSPA0129 Masivul Ceahlău împreună cu Rezervația naturală 2.661 Lacul Izvorul Muntelui.

Perioada de implementare a proiectului este de 54 de luni, respectiv între data de 11.07.2017 și data de 31.12.2021.

Valoarea proiectului este de 12.431.214,26 lei – 85% valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (10.566.532,12 lei) și 15% – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (1.864.682,14 lei).

Proiectul „Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț“ este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

 

Consiliul Județean Neamț

610004 Str. Alexandru cel Bun Nr.27, Piatra Neamț

Tel.:+ 40 233 212 890; + 40 233 212 890;

Fax: +40 233 211 569

www.cjneamt.ro