Lista cu specii de animale în Masivul Ceahlău

Regnul Animalia (Fauna)

Cuprinde 1286 specii din care: 1100 specii de nevertebrate, dintre care peste 1000 specii de insecte, și un numar de 320 de specii de vertebrate.

 • Soparla de munte

 • Vipera

 • Huhurezul mare

 • Ticlean

 • Salamandra

 • Capra neagra

 • Capra neagra

 • Broasca rosie de munte

 • Codobatura de munte

 • Triton carpatic

 • Sopârla de camp - mascul

 • Sopârla de camp - femela

 • Tritonul de munte

 • Gaita

 • Cinteza

 • Forfecuta

 • Soim calator

 • Macaleandru

 • Cucul

 • Caprioara

 • Broasca raioasa bruna

 • Cucuveaua

 • Fâsa de munte

 • Pescaras albastru

Nevertebrate

Încrengătura ARTROPODA

Clasa Insecta 

1. Dupa modul de nutriție:

 • fitofage – 94 specii de fluturi si 60 specii de himenoptere, 52 specii de lacuste și cosași;
 • xilofage – 50 de specii de coleoptere cerambicide, trombari și cari de scoarță;
 • prădătoare – 231 de specii de coleoptere (carabide, stafilinide, coccinelide), o specie de himenoptere (furnica rosie de padure), 30 de specii de diptere;

printre ele, sunt peste 100 de specii acvatice – 39 – plecoptere, 17 – efemeroptere, 16 – trichoptere, 30 – diptere chironomide, 13 – acarieni acvatici.

2. Ordinele de insecte predominante în Parcul Naţional Ceahlău sunt:

 • Hymenoptera – 445 specii
 • Coleoptera – 231 specii
 • Lepidoptera – 94 specii, dintre care se remarca doua specii ale genului Papilio: Papilio machaon, Papilio podalirius
 • Diptera – 73 specii
 • Orthoptera – 52 specii
 • Plecoptera – 37 specii, cuprinde Arcynopteryx compacta – fosilă vie
 • Trichoptera – 32 specii
 • Planipennia – 21 specii
 • Ephemeroptera – 17 specii
 • Heteroptera, Blattodea, Odonata, Homoptera, Rhaphidioptera – cu mai puțin de 4 specii.

Vertebrate

Încrengătura CHORDATA

Clasa Pisces

1. În pâraiele Izvorul Alb și Schituzglavoaca răsăriteană (Cottus poecilopus Heck.), porcușorul (Gobio gobio obtusirostrisVal.), moioaga (Barbus meridionalis petenyi Heck.), grindelul (Noemacheilus barbatulus L.), cleanul (Leuciscus cephalus L.), păstrăvi (Salmo trutta fario , Salmo trutta lacustris), boișteanul (Phoxinus phoxinus).

2. Pești migratori din lacul Izvorul Munteluiobletele (Alburnus alburnus L.), beldita (Alburnoides bipunctatus Bloch.), păstrăvul curcubeu (Salmo gairdneri irideus).

3. În pârâul Durău, amonte de păstrăvărie și în aval spre Bistricioarapăstrăvul indigen (Salmo trutta fario), păstrăvul curcubeu (Salmo gairdneri irideus), zglavoaca (Cottus gobio).

4. Spre confluența cu Bistricioara urcăobletele (Alburnus alburnus), porcușorul de nisip (Gobio gobio) si beldita (Alburnoides bipunctatus).

5. În Pârâul Receboișteanul (Phoxinus phoxinus)


Clasa Amphibia

Ordinul Caudatasalamandra (Salamandra salamandra), tritonul carpatic (Lissotriton montandoni), tritonul cu creastă (Triturus cristatus), tritonul de munte (Ichthyosaura alpestris).

Ordinul Anura: buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), broasca roșie de munte (Rana temporaria), broasca râioasă brună (Bufo bufo).


Clasa Reptilia

Ordinul Sauria: Șopârla de câmp (Lacerta agilis), gușterul (Lacerta viridis), șopârla de munte (Zootoca vivipara), năpârca (Anguis colchica)

Ordinul Serpentes: Șarpele de casă (Natrix natrix), șarpele de alun (Coronella austriaca), vipera comună (Vipera berus).


Clasa Aves (păsări) 

1. Frugivore: cinteza (Fringilla coelebs), codroșul de pădure (Phoenicurus phoenicurus), măcăleandrul (Erithacus rubecula), câneparul (Carduelis cannabina), sturzul cântător (Turdus philomelos), mugurarul (Pyrrhula pyrrhula), porumbelul gulerat (Columba palumbus) etc. cu mențiunea că în sezonul cald, multe specii devin insectivore.

2. Insectivoreciocănitoarea pestriță mare (Dendrocopos major), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ciocănitoarea cu spatele alb (Dendrocopos leucotos), capîntortură (Jynx torquilla), cojoaica de pădure (Certhia familiaris) și altele.

3. Răpitoare de zișorecarul comun (Buteo buteo), vânturelul roşu (Falco tinnunculus), șoimul călător (Falco peregrinus).

4. Păsări răpitoare de noaptecucuveaua (Athene noctua), huhurezul mare (Strix uralensis), minunița (Aegolius funereus), ciuvica (Glaucidium passerinum) etc..

5. Rare sau amenintațe cu disparițiacocoșul de munte (Tetrao urogallus), fluturașul de stâncă (Tichodroma muraria), ciocănitoarea cu trei degete (Picoides tridactylus), fâsa de munte (Anthus spinoletta) și brumarița de munte (Prunella collaris), ciorcârlia de pădure (Lullula arborea).


Clasa Mammalia (mamifere)

45 specii aparținând celor 6 ordine:

 • Insectivora cu 5 specii (chițcani)
 • Artiodactyla cu 4 specii (ungulate)
 • Lagomorpha cu o specie (iepuri)
 • Carnivora cu 11 specii (carnivore)
 • Chiroptera cu 7 specii (lilieci)
 • Rodentia 17 specii (rozătoare).