Anunţuri

2003, 2019

Şedinţă de lucru: Consiliul Consultativ al PNC – 2019

martie 20th, 2019|0 Comments

Şedinţa Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Naţional Ceahlău va avea loc pe data de 21 martie 2019, ora 11.00 la Pensiunea „Vânătorul ” din Staţiunea Durău.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  • Prezentarea Raportului […]

Ştiri

2003, 2019

Şedinţă de lucru: Consiliul Ştiinţific al PNC – 2019

martie 20th, 2019|0 Comments

Şedinţa Consiliului Ştiinţific al Parcului Naţional Ceahlău va avea loc pe data de 22 martie 2019, ora 11.00 la Pensiunea „Vânătorul ” din Staţiunea Durău.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  • Prezentarea Raportului de activitate […]

Direcţia de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău

„Cred că mediul înconjurător ar trebui inclus în chestiunile care ţin de securitatea naţională. Apărarea resurselor noastre este la fel de importantă ca şi apărarea graniţelor. În caz contrar, ce ar mai rămane de apărat?”
Robert Redford

Are ca obiect de activitate administrarea şi conservarea patrimoniului natural constituit din habitate naturale, floră şi faună sălbatică ce intră în componenţa Parcului Naţional Ceahlău şi a altor arii naturale protejate din judeţul Neamţ, instituirea unui regim special de administrare pentru conservarea şi protecţia biodiversităţii din ecosistemele naturale, precum şi a peisajului natural din ariile naturale protejate pe care le administrează, în concordanţă cu dezvoltarea aşezărilor umane din vecinătatea ariei naturale protejate, păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, dezvoltarea ecoturismului şi a altor activităţi economice care să nu afecteze siguranţa şi calitatea habitatelor şi a ecosistemelor naturale.

Activitatea Direcţiei se desfăşoară în temeiul Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, al O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, al H.G. nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale şi constituirea acestora, a planurilor de management ale ariilor naturale protejate pe care le administrează, a legislaţiei în vigoare şi a convenţiilor internaţionale privind protecţia habitatelor, a florei şi faunei, a cadrului natural şi a resurselor regenerabile la care România este parte.

Pe teritoriul Masivului Ceahlău se întâlnesc următoarele arii protejate: