Anunţuri

1802, 2016

Ședințe de lucru: Consiliul Consultativ și Consiliul Științific al PNC

februarie 18th, 2016|0 Comments

Ședința Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Național Ceahlău și Ședința Consiliului Științific al Parcului Național Ceahlău

Parcul Naţional Ceahlău

Muntele Ceahlău este cel mai renumit și mai impresionant masiv din partea centrală a Carpaților Orientali, fiind unul dintre puținele complexe carpatine care mai pastrează încă eșantioane nealterate ale naturii. În plus, Ceahlăul este unul din cei mai bogați munți în legendă și mitologie. Aici o poți întâlni pe Baba Dochia, pe Vulturul lui Traian, pe Panaghia, Toaca și mulți alții.

Înconjurat de valea Bistricioarei la nord, valea Bicazului la sud, valea Bistriței la est si văile Bistrei, Pinticului si Jidanului la vest, masivul Ceahlău este constituit dintr-un sistem de culmi dispuse radial, având altitudini ce variază între 1000-1300 m și care converg către cele două puncte mai înalte: Vârful Ocolașul Mare – 1907 m si Vârful Toaca – 1904 m.

În acest climat temperat-continental, în funcție de variația pe altitudine a habitatelor, vom vedea multe specii de orhidee, printre care sângele voinicului (Nigritella rubra și Nigritella nigra) și papucul doamnei (Cypripedium calceolus), dar și bulbucii de munte (Trollius europaeus), argințica (Dryas octopetala) sau floarea de colț (Leontopodium alpinum), specii protejate la nivel european.

De-a lungul numeroaselor poteci de munte, pot fi întâlnite specii comune zonelor montane, de la broaște divers colorate (Bombina variegata – buhaiul de baltă cu burta galbenă) și tritoni (Lissotriton montandoni – tritonul carpatic), la șopârle (Zootoca vivipara – șopârla de munte) și vipere (Vipera berus – vipera de munte) sau chiar o multitudine de păsări (pițigoi mari, de brădet, de munte, cu creastă, țicleni, șorecari, huhurezi) și mamifere (căprioare, cerbi, mistreți, urși, lupi și chiar râși).

Pe teritoriul Masivului Ceahlău se întâlnesc următoarele arii protejate:

  • Parcul Național Ceahlău
  • Situl de importanță comunitară ROSCI0024 Ceahlău
  • Situl de protecție specială avifaunistică ROSPA0129 Masivul Ceahlău
  • Rezervațiile științifice Polița cu Crini și Ocolașul Mare
  • Monumentul naturii Cascada Duruitoarea
  • Rezervația naturală acvatică Lacul Izvorul Muntelui și forestieră Secu