Anunţuri

3101, 2017

Comunicat privind prezenta virusurilor gripei aviare

ianuarie 31st, 2017|0 Comments

Direcția de Administrare a Parcului National Ceahlău, unitate in subordinea Consiliului Judetean Neamt, in calitate de custode al Ariei de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0125, recomandă:

Ştiri

102, 2017

Comunicat – Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta

februarie 1st, 2017|0 Comments

Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru combaterea influentei aviare pe teritoriul judetului Neamt

Direcţia de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău

„Cred că mediul înconjurător ar trebui inclus în chestiunile care ţin de securitatea naţională. Apărarea resurselor noastre este la fel de importantă ca şi apărarea graniţelor. În caz contrar, ce ar mai rămane de apărat?”
Robert Redford

Are ca obiect de activitate administrarea şi conservarea patrimoniului natural constituit din habitate naturale, floră şi faună sălbatică ce intră în componenţa Parcului Naţional Ceahlău şi a altor arii naturale protejate din judeţul Neamţ, instituirea unui regim special de administrare pentru conservarea şi protecţia biodiversităţii din ecosistemele naturale, precum şi a peisajului natural din ariile naturale protejate pe care le administrează, în concordanţă cu dezvoltarea aşezărilor umane din vecinătatea ariei naturale protejate, păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, dezvoltarea ecoturismului şi a altor activităţi economice care să nu afecteze siguranţa şi calitatea habitatelor şi a ecosistemelor naturale.

Activitatea Direcţiei se desfăşoară în temeiul Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, al O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, al H.G. nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale şi constituirea acestora, a planurilor de management ale ariilor naturale protejate pe care le administrează, a legislaţiei în vigoare şi a convenţiilor internaţionale privind protecţia habitatelor, a florei şi faunei, a cadrului natural şi a resurselor regenerabile la care România este parte.

Pe teritoriul Masivului Ceahlău se întâlnesc următoarele arii protejate: