logo uniunea europeana
logo guvernul romaniei
logo instrumente structurale

Rezervația forestieră Secu

Rezervația naturală Secu este o arie protejată constituită în anul 2004, destinată conservării moştenirii naturale a zonei, gospodăririi durabile a pădurilor, conservării peisajului şi încurajării turismului bazat pe aceste valori.

Rezervaţia naturală Secu corespunde categoriei IV IUCN, şi anume arie de gestionare a habitatelor/speciilor: arie protejată administrată în special pentru conservare prin intervenţii de gospodărire.Rezervaţia include o largă paletă de valori naturale, fapt care face ca obiectivul fundamental al Rezervaţiei să fie conservarea biodiversităţii, iar obiectivul specific al aceasteia sa fie conservarea habitatelor forestiere.

Rezervaţia Naturală Secu este inclusă în ROSPA0129 Masivul Ceahlău conform Hotărârii de Guvern nr. 971/2011 penru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială acvifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Suprafața totală a Rezervației este de 776.7 ha și se află în totalitate în raza Ocolului Silvic Poiana Teiului.