logo uniunea europeana
logo guvernul romaniei
logo instrumente structurale

ROSPA0129 Masivul Ceahlău

Aria protejată Masivul Ceahlău, cu o suprafață de 27837 ha, incluzând întreg Parcul Național Ceahlău, a fost declarată arie de protecţie avifaunistică, având codul ROSPA0129, prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Păsările pot fi considerate indicatori biologici ai sănătății mediului. Prin natura lor, cele migratoare unesc țări și continente, și ca exemplu: distrugerea mediului natural în Africa poate duce la dispariția unor specii, deși în Europa aceleași specii beneficiază de protecție și locuri de cubărit foarte bune.

În acest caz declinul unor specii ne trage un semnal de alarmă asupra deteriorării mediului la nivel global, cu efecte care depășesc granițele unei singure țări și care poate afecta inclusiv specia umană.

Acest sit adaposteste populații importante pentru cel puțin 26 de specii de pasari protejate din Anexa I a Directivei Pasari – directivă aplicabilă la nivel european. Anexa conține lista speciilor care constituie obiectul unor măsuri speciale de conservare a habitatelor acestora, pentru a li se asigura supraviețuirea și reproducerea – perioada în care sunt cel mai vulnerabile, în aria de răspândire.

Masivul Ceahlău este important pentru efectivele cuibaritoare ale urmatoarelor specii:

  • Bonasa bonasia – ierunca, Bubo bubo – buha,
  • Picus canus- ciocănitoarea sură,
  • Dryocopus martius – ciocănitoarea mare,
  • Dendrocopos leucotos – ciocănitoarea cu spate alb,
  • Picoides tridactylus – ciocănitoarea de munte,
  • Lullula arborea – ciocârlia de pădure,
  • Ficedula parva – muscarul mic,
  • Ficedula albicollis – muscarul gulerat,
  • Lanius collurio – sfrânciocul cu spate roșu,
  • Aegolius funereus – minunița.

Unele din aceste specii sunt suplimentar și indicatori pentru păduri bâtrîne, valoroase ca rezervor de biodiversitate.