În vederea prevenirii răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, ținând cont de necesitatea unei abordări coordonate în privința acestei situații și având în vedere prevederile următoarelor acte normative:

  • Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Hotărârea de Guvern nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020 pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

precum și a faptului că activitățile de informare, conștientizare, publicitate și consultare cu privire la conservarea biodiversității în ariile naturale protejate vizate de proiectul „Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț“ – cod SMIS 117007 sunt afectate atât de limitarea dreptului la întruniri publice, cât și de sistarea activității din școli, activitățile se vor reprograma astfel: 

  • Concursurile cu expoziții de fotografie organizate în școlile din localitățile Ceahlău, Grințieș și Tașca:  activitățile de montare a expozițiilor, stabilire a câștigătorilor, organizarea festivităților de premiere și distribuirea materialelor informative vor fi efectuate în lunile septembrie – octombrie 2020 inclusiv;
  • Organizarea Caravanei 2 pentru educarea și conștientizarea elevilor: activitățile vor fi reprogramate după ridicarea restricțiilor cu privire la organizarea de adunări publice, în perioada anului școlar 2020-2021, în lunile septembrie – octombrie 2020;
  • Organizarea expozițiilor de fotografie itinerante în școlile de pe raza ariilor protejate vizate de proiect: expozițiile vor rămâne montate în școlile respective pe toată durata derulării Caravanei 2 pentru educarea și conștientizarea elevilor, respectiv lunile septembrie – octombrie 2020;
  • Organizarea de consultări publice pentru dezbaterea măsurilor din planul de management: activitățile vor fi reprogramate după ridicarea restricțiilor cu privire la organizarea de adunări publice și vor fi anunțate din timp, astfel încât să se asigure participarea tuturor factorilor interesați.