ceahlau

The assessment of vertebrate fauna from Neamţ District Natural Reserves with conservational aspects

I. Ion, Carmen Gache, Şt. Zamfirescu – Analele Ştiinţifice ale Univ. Al.I.Cuza Iaşi, s. Biologie animală, Tom XLVI, 2000

Fauna de vertebrate a Masivului Ceahlău – Dan Munteanu, 1972