Poziţia geografică

Lacurile Vaduri, Pângăraţi şi Bâtca Doamnei sunt situate pe cursul văii Bistriţei, aval de lacul de acumulare Izvorul Muntelui şi oraşul Bicaz, între localitatea Oanţu, comuna Pângăraţi şi municipiul Piatra Neamţ în următoarea succesiune: Pângăraţi, Vaduri şi Bâtca Doamnei.

În acest sector, valea Bistriţei este marginită pe partea stângă de culmea Munţilor Stânişoarei şi pe partea dreaptă de Munţii Goşmanului.

Limite

Limita nordică porneşte de la gura canalului de fugă al Uzinei Hidro-Electrice „Stejarul” spre est este reprezentată prin mal neamenajat până la digul de contur; în continuare, se continuă cu digul de contur, lung de 900 m, care se leagă la barajul frontal ce închide lacul la est, se continuă cu mal neamenajat de la gura pârâului Pângărăcior, se continuă către nord-est, până la gura de vărsare în lac a pârâului Bisericani; în continuare, limita se continuă pe direcţia general sud-est până la barajul frontal care separă lacul Vaduri de albia veche a râului Bistriţa şi canalul de aducţiune către Uzina Hidro-Electrică Vaduri, finalizîndu-se cu intravilanul localității Bistrița.

Limita estică este reprezentată de corpul barajului frontal.

Suprafaţa

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi se întinde pe o suprafaţă de 452 ha aparținând de comunele Pângăraţi, Alexandru cel Bun și Municipiul Piatra Neamț.
ROSPA0125
Limita sudică porneşte de la barajul frontal, pe direcţia vest, şi este formată, în jumătatea estică, de mal neamenajat provenit din versantul nordic al dealului Vârful cel Mare; în continuare, jumătatea vestică a limitei este formată din taluzul situat în dreptul localităţii Oanţu. Se continuă pe o lungime de 470 m cu digul decontur cu etanşare de beton; urmează sectorul de mal neamenajat care prezintă iniţial o intrare accentuat, sub forma unei peninsule, ce înaintează către partea centrală a lacului după care limita continuă spre vest până la podul de pe DN15, construit peste albia Bistriţei. În final limita traversează taluzul situat în dreptul localității Doamna.

Limita vestică este reprezentată de podul peste râul Bistriţa, care asigură legătura între satul Oanţu şi DN15; în continuare, limita urmăreşte malul neamenajat, până în dreptul secţiunii de vărsare în lac a canalului de fugă de la Uzina Hidro-electrică „Stejarul”, respectiv podul peste râul Bistriţa de la DN15 pe linia de ţărm cu mal neamenajat până la secţiunea de vărsare în lac a pârâului Pângărăcior.