logo uniunea europeana
logo guvernul romaniei
logo instrumente structurale

1. Organizarea și desfășurarea unei conferințe de presă de începere a proiectului

Conferința de presă pentru lansarea proiectului a avut loc în data de 28.03.2019, la Piatra Neamț, având ca scop informarea publicului larg și promovarea proiectului. La conferință au participat factori interesați identificați din rândul reprezentanţilor mass-media locală şi zonală (presă scrisă, radio, televiziuni), precum şi factori de decizie din aria proiectului: reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ, reprezentanţi ai comunităţilor locale, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Garda Forestieră, Garda de Mediu, custozi şi administratori ai ariilor protejate din judeţul Neamţ.

Beneficiarul proiectului, prin managerul de proiect, responsabilul comunicare și responsabilul cu managementul conservării biodiversității, au prezentat scopul, obiectivele, finanțarea proiectului, procesul de implementare a proiectului și rezultatele așteptate.

Conferința de presă a fost transmisă în direct de către posturile TV Roman 24 și Turn TV:

APARIȚII PRESĂ CONFERINȚĂ LANSARE PROIECT 28.03.2019

2. Achiziția echipamentelor pentru întărirea capacității administratorului

În vederea creșterii și întăririi capacității structurii de administrare a ariilor naturale protejate din Masivul Ceahlău, respectiv Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău, au fost achiziționate atât echipamente specifice desfășurării activității de teren (dronă, binocluri, lunete, camere de monitorizare faună, aparate de fotografiat), cât și echipamente auxiliare (echipamente IT și birotică, mobilier). Cu ajutorul acestor echipamente, membrii echipei de administrare vor asigura monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ, aplicarea amenajamentelor silvice și a modalității de efectuare a exploatărilor silvice din zona de dezvoltare durabilă a parcului național, monitorizarea, inspecția și controlul activităților turistice, precum și organizarea unor evenimente de informare, educare și conștientizare după finalizarea proiectului.

Imagini surprinse de camerele de monitorizare achiziționate prin proiect:

3. Realizarea materialelor informative pentru evenimentele de informare/conștientizare, de consultare publică și dezbatere pentru avizarea planului de management

Pentru desfășurarea activităților de informare, educare, conștientizare și consultare, prin colaborarea specialiștilor în conservarea biodiversității cu specialiști în comunicare, editare / grafică, precum și cu fotografi wildlife, au fost realizate pliante, broșuri, mape de prezentare, afișe, postere, bannere și roll-up-uri. De asemenea, în scopul promovării proiectului, au fost achiziționate și personalizate pixuri, blocnotes-uri, calendare, etichete autocolante, sacoșe, orare, stick-uri de memorie, tricouri, șepci, pelerine de ploaie, lanterne frontale. La acestea se adaugă premiile ce se vor acorda cu ocazia desfășurării concursurilor de fotografie din școli: aparate de fotografiat, rucsacuri pentru excursie, veste reflectorizante, ghiozdane școlare și diplome de participare.

Tot pentru conștientizarea și sensibilizarea publicului, în localitățile Ceahlău, Durău, Bicaz, Bicazu Ardelean, Grințieș și Tașca au fost amplasate panouri informative, din lemn, care prezintă principalele atracții turistice din zona Masivului Ceahlău, respectiv specii și habitate de interes conservativ, o hartă a rețelei ariilor naturale protejate din zona Masivului Ceahlău și date generale despre proiect.

4. Organizarea de sesiuni pentru educarea și conștientizarea elevilor

Pentru conștientizarea și sensibilizarea elevilor din nouă școli aflate în aria proiectului, au fost organizate două ”Caravane ale naturii”, în următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială ”Regina Maria” Oraș Bicaz, Școala Gimnazială Nr. 2 Oraș Bicaz – Dodeni, Liceul Carol I Oraș Bicaz, Grădinița Mărceni – Bicaz, Școala Gimnazială Nr. 1 Comuna Bicazu Ardelean, Școala Gimnazială Nr. 2 Comuna Bicazu Ardelean – Sat Telec, Școala Gimnazială „Grigore Ungureanu” Comuna Ceahlău, Școala Gimnazială „Constantin Panțiru” Comuna Grințieș, Școala Gimnazială ”Vasile Mitru” Comuna Tașca. Caravanele au abordat următoarele teme majore:
– Arii naturale protejate din Masivul Ceahlău (caracteristici, scop, obiective);
– Micul ranger în Munții Ceahlău (Reguli de bună purtare în ariile naturale protejate).
În cadrul activităților desfășurate, 1100 elevi au fost informați și conștientizați cu privire la existența ariilor naturale protejate, valorile de interes conservativ din acestea, necesitatea managementului conservativ, metode și mijloace de implicare a elevilor în conservarea naturii, scopul și obiectivele proiectului, astfel:
– partea I-a a sesiunilor de informare a avut loc în anul 2019 (caravana 1) și s-a desfășurat conform cerințelor din caietul de sarcini;
– partea a II-a a sesiunilor de informare (caravana 2), care era prevăzută să se desfășoare în anul 2020, nu s-a mai putut derula din cauza situației create de pandemia de Coronavirus și limitarea accesului experților Prestatorului în unitățile de învățământ, fiind reprogramată pentru anul 2021.
Atât copiii, cât și cadrele didactice participante, au primit pliante, tricouri, șepci, pelerine, lantern frontale, broșuri, pliante, stick-uri de memorie, pixuri, sacoșe, orare școlare, toate cu logo-ul proiectului și al finanțatorului, cât și un ghid educativ pe dvd, ce va putea fi folosit ca suport educațional pentru desfășurarea orelor de cunoaștere a naturii, biologie, geografie sau a celor de dirigenție.
Cu ocazia desfășurării întâlnirilor de educare și conștientizare în școli cu privire la conservarea biodiversității, au fost publicate anunțuri de presă în cotidiene din județul Neamț, cu scopul de a informa publicul larg asupra activităților care se desfășoară în școlile de pe raza ariilor protejate și promovarea finanțatorului.

5. Organizarea de expoziții de fotografie itinerante în școlile de pe raza ariilor protejate vizate de proiect

În cadrul acestei activități au fost realizate și instalate nouă expoziții de câte cincizeci de fotografii, reprezentând specii protejate semnificative pentru Masivul Ceahlău, în unități de învățământ din localitățile aflate în aria proiectului. Expozițiile de fotografie au fost vizionate atât de elevi și cadre didactice, cât și de persoane din afara școlilor (părinții elevilor, de exemplu), lărgind, astfel, numărul persoanelor expuse la mesajele transmise prin proiect. Durata de expunere a fost din noiembrie 2019 până în iunie 2021, perioadă în care s-au desfășurat sesiunile de educare și de conștientizare (”caravanele naturii”) din respectivele școli.

6. Organizarea de întâlniri pentru conștientizarea stakeholderilor locali

Având în vedere că informarea și conștientizarea comunităților locale este un element prioritar în dezideratul asigurării unui management conservativ din cadrul ariilor naturale protejate, în perioada octombrie – noiembrie 2019 au fost organizate cinci întâlniri pentru conștientizarea stakeholderilor cu privire la scopul și obiectivele proiectului, precum și la importanța conservării biodiversității din ariile naturale protejate vizate de proiect. Prin termenul ”stakeholder” (factor interesat) sunt desemnați: proprietari și administratori de teren, primari, consilieri, angajați ai primăriilor, medici, profesori, învățători, preoți, notari, bibliotecari, ingineri agronomi, silvicultori, antreprenori rurali, proprietari de pensiuni, membri ONG, etc.

La aceste evenimente au participat cca 200 de persoane din localitățile Grințies, Tașca, Bicazu Ardelean, Ceahlău și orașul Bicaz (în medie 40 de persoane din fiecare localitate). În cadrul acestora participanților li s-a prezentat, într-un mod interactiv, date despre proiect (scop, obiective, activități, finanțatori), ariile naturale protejate din zona Masivului Ceahlău (categorii, distribuție, scopul desemnării și obiective de conservare), precum și exemple de bune-practici, dar și de practici neconforme, nevoilor de conservare a capitalului natural din zonă. La sfârșitul evenimentelor participanților li s-au oferit materiale informative realizate în cadrul proiectului.

7. Realizarea unui film documentar pentru promovarea valorilor capitalului natural din ROSPA0129 Masivul Ceahlău și a șase filme documentare pentru promovarea speciilor și habitatelor de interes conservativ din ROSCI0024 Ceahlău și Parcul Național Ceahlău

Filmările s-au desfășurat pe tot parcursul anului 2019, pentru a surprinde imagini reprezentative din toate cele patru anotimpuri, mesajul comun al celor șapte filme fiind beneficiile asociate protejării biodiversității. Echipa de filmare a fost coordonată de prestigioșii realizatori ai emisiunii ”Natură și aventură”, Dan Mihai Păvăloiu și regizorul Dan Curean, rezultatul fiind pe măsura talentului celor implicați, a mijloacelor tehnice complexe și echipamentelor speciale utilizate, precum și a numeroaselor ore petrecute atât pe teren cât și la montaj.

Filmul documentar ”Ceahlău, spectacolul naturii” surprinde valorile capitalului natural din Masivul Ceahlău, prezentând ariile naturale protejate incluse, peisaje și ecosisteme, principalele specii de păsări și habitatele acestora, alte specii și habitate de interes conservativ, elemente socio-economice cu impact asupra managementului biodiversității, activitățile de utilizare durabilă a resurselor naturale, obiceiuri și tradiții ale comunităților locale, presiuni și amenințări asupra biodiversității:

Cele șase filme scurte au următoarele teme: habitate de importanță comunitară – ”Munții Ceahlău, un tablou inedit”, specii de mamifere – ”Masivul Ceahlău, un sanctuar al animalelor”, specii de plante – ”Frumusețea delicată a plantelor”, specii de nevertebrate – ”Universul ascuns al insectelor”, specii de păsări – ”Cine zboară deasupra munților”, specii de amfibieni, reptile și pești de interes conservative – ”Cei mai buni înotători ai muntelui”:

Pentru diseminarea filmelor s-a creat un canal youtube, din care acestea au fost distribuite pe rețelele de socializare. De asemenea, filmele au fost inscripționate pe DVD-uri care vor fi distribuite în cadrul următoarelor evenimente organizate în anul 2020. Filmele sunt disponibile pentru vizionare și în centrele de vizitare ale Parcului Național Ceahlău din localitățile Durău și Izvorul Muntelui.

8. Concursuri cu expoziție de fotografie în școli de pe raza ariilor naturale protejate vizate de proiect

În vederea sensibilizării și conștientizării elevilor privind caracteristicile și importanța conservării biodiversității zonei, am organizat Concursuri de fotografie în trei școli de pe raza ariilor naturale protejate vizate de proiect, respectiv în școlile din Ceahlău, Grințieș și Tașca. În cadrul acestei activități un număr de nouăzeci de elevi, câte treizeci din ciclul gimnazial al fiecărei școli selectate, au surprins în fotografii peisaje din Munții Ceahlău, elemente antropice care susțin dezideratul dezvoltării durabile și altele care, din contră, îl suprimă, precum și specii de plante și animale de interes conservativ. Din cauza sistării activităților școlare începând cu data de 11.03.2020, precum și a măsurilor de restricție a circulației persoanelor impuse în perioada epidemiei de COVID-19, activitatea a fost prelungită până în anul 2021, când fotografiile selectate de un juriu mixt, format din membrii echipei de implementare a proiectului și cadrele didactice coordonatoare, au făcut obiectul unui concurs expozițional de artă fotografică cu tematică ecologică și au fost expuse timp de două săptămâni în cadrul unităților de învățământ. Elevilor câștigători li s-au acordat diplome și premii constând din aparate foto, rucsacuri pentru excursie, ghiozdane școlare, veste, în cadrul unui eveniment special dedicat organizat în fiecare dintre cele trei școli.

9. Realizarea paginii proiectului pe site-ul www.ceahlaupark.ro și a aplicațiilor citizen science

Prezentarea proiectului pe site-ul web al administratorului ariilor naturale protejate, pe o secțiune separată special dedicată, constituie o componentă esențială a strategiei de comunicare, având un rol integrator al activităților concrete de informare și promovare din proiect, precum și de educare și conștientizare a publicului. Pe pagină, pe lângă materialele multimedia cu impact ridicat asupra publicului țintă precum fotografiile elementelor de interes conservativ (specii, habitate, ecosisteme), filme și alte materiale realizate în cadrul proiectului, vor fi postate informații relevante despre toate activitățile derulate. În scopul creșterii gradului de implicare și conștientizare la nivelul publicului țintă în conservarea biodiversității, în cadrul proiectului au fost realizate două aplicații de tip ”citizen science”, una pentru mobil și cealaltă pentru web, conectate atât între ele cât și la baza de date a proiectului. Prin intermediul acestor aplicații vizitatorii ariilor naturale protejate pot fi implicați în colectarea de date cu valoare științifică, în cadrul unor proiecte de tip citizen-science de colectare de date de prezență a unor specii în teren. Aplicația de mobil permite și afișarea unor date de interes public utile vizitatorilor aflați pe traseele turistice din Masivul Ceahlău.

10. Organizarea conferinței “Managementul conservativ al ariilor naturale protejate din zona Masivului Ceahlău”

Conferința s-a desfășurat în Stațiunea Durău, pe parcursul zilei de 23.07.2021, și a avut ca temă generală „Elemente de interes conservativ în zona Masivului Ceahlău”. Evenimentul a debutat cu prezentarea scopului, a obiectivelor și principalelor rezultate ale proiectului, prezentare susținută de membrii UIP. În continuare au avut loc prezentări din partea experților biologi, pe secțiuni (flora, fauna, mediul abiotic), despre elementele de interes conservativ din aria proiectului, precum și metode, mijloace și rezultate obținute în activitățile de fundamentare stiințifică a Planului de management. De asemenea, în a doua parte a conferinței au fost invitați să susțină prezentări legate de protecția și conservarea cadrului natural al zonei Munților Ceahlău, reprezentanți ai mediului academic, ai Ministerului Mediului și ai autorităților responsabile cu managementul capitalului natural, ai Consiliului Științific al Parcului Național Ceahlău și ai Administrației PNC. La conferință au participat 70 de persoane: reprezentanți ai mediului academic, lideri de opinie și reprezentanți ai comunităților locale, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai administratorilor fondului forestier, ai gestionarilor fondurilor de vânătoare, societatea civilă, reprezentanți ai altor structuri de administrare a ariilor protejate, jurnaliști etc. Conferința a fost un prilej de interacțiune și schimb de experiență între reprezentanții mediului academic, administratorii de arii protejate precum și alți factori interesați cu privire la conservarea biodiversității și importanța rețelei Natura 2000 și a ariilor naturale protejate de interes național.

11. Realizarea Planului de management

În baza Contractului de administrare nr. 5218/13792/2014, Județul Neamţ, prin Direcţia de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău, administrează Parcul Naţional Ceahlău împreună cu ariile naturale protejate ROSPA0129 Masivul Ceahlău (care include Rezervaţia naturală Secu – cod IV. 42) și ROSCI0024 Ceahlău (ce include rezervaţiile naturale: 2.642. Cascada Duruitoarea, 2.641. Poliţa cu Crini, 2.661 Lacul Izvorul Muntelui, Rezervația științifică Ocolașul Mare categoria I-IUCN, Monumentul naturii Avenul Mare categoria III–IUCN, Rezervația naturală cu profil botanic Toaca categoria IV–IUCN și Rezervația naturală cu profil botanic Gardul Stănilelor categoria IV-IUCN).

Pentru elaborarea Planului de management integrat al ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț în Masivul Ceahlău, sunt în curs de realizare următoarele servicii:

 • Servicii de realizare a unei baze de date spațiale și a unui geo-portal de acces, pentru colectarea informațiilor provenite din activitățile de inventariere și cartare a habitatelor și speciilor de interes conservativ;
 • Servicii de inventariere, cartare, evaluare a statutului de conservare și stabilirea strategiei de conservare pentru speciile de păsări, mamifere, nevertebrate, amfibieni, pești și plante din ariile naturale protejate vizate de proiect;
 • Servicii de evaluare a activităților cu potențial impact antropic ce afectează speciile și habitatele de interes conservativ din ariile naturale protejate vizate de proiect;
 • Servicii de elaborare a studiului referitor la mediul abiotic ce influențează speciile și habitatele de interes conservativ din ariile naturale protejate vizate de proiect;
 • Servicii de evaluare a serviciilor oferite de ecosistemele din ariile naturale protejate vizate de proiect și a capacității lor de suport comparativ cu necesitățile/cerințele societății;
 • Servicii de analiză socio-economică și culturală a comunităților din teritoriul administrativ în care se află ariile naturale protejate vizate de proiect;
 • Servicii de realizare a unor strategii:
  1. strategie de comunicare personalizată pentru administratorul ariilor protejate vizate;
  2. strategie de vizitare a ariilor protejate în vederea armonizării cerințelor de dezvoltare a turismului cu cerințele de păstrare în stare de conservare durabilă a valorilor naturale adăpostite.
 • Servicii de elaborare a planului de management al ariilor naturale protejate ROSPA0129 Masivul Ceahlău cu Rezervația naturală Secu, ROSCI0024 Ceahlău și Parcul Național Ceahlău cu rezervațiile naturale: 2.642. Cascada Duruitoarea, 2.641. Polița cu Crini și 2.661. Lacul Izvorul Muntelui;
 • Servicii de avizare prin procedura SEA a planului de management al ariilor naturale protejate ROSPA0129 Masivul Ceahlău, ROSCI0024 Ceahlău și Parcul Național Ceahlău cu rezervațiile naturale: 2.642. Cascada Duruitoarea, 2.641. Polița cu Crini și 2.661 Lacul Izvorul Muntelui.

Imagini de la workshop-urile din luna decembrie 2019 organizate la Piatra Neamț și Durău pentru evaluarea serviciilor oferite de ecosistemele și a capacității lor de suport din ariile naturale protejate din Masivul Ceahlău:

12. Organizarea de consultări publice pentru dezbaterea măsurilor din planul de management

După elaborarea planului de management, anterior demarării procedurii SEA, se vor realiza cinci dezbateri publice, în unitățile teritorial-administrative din aria proiectului, în care vor fi discutate măsurile de conservare propuse prin planul de management. Forma consultativă a Planului de Management va fi disponibilă pentru toți cei interesați și în cadrul secțiunii special dedicate în pagina web a proiectului.

La dezbaterile publice vor fi invitați să participe toți factorii interesați, cum ar fi: reprezentanți ai autorităților locale și ai instituțiilor publice județene sau zonale, cu atribuții în managementul capitalului natural, public interesat, antreprenori etc. Se estimează o participare de minimum 40 de persoane la fiecare dezbatere. Dezbaterile se vor organiza în două etape: o prima etapă în care se vor prezenta valorile capitalului natural și un prim draft de măsuri de conservare propuse, urmând ca în baza acestora factorii interesați să propună recomandări/sugestii. A doua etapă a dezbaterilor va avea loc înainte de finalizarea documentului final, după inserarea recomandărilor factorilor interesați. Astfel, toți factorii interesați vor fi informați și consultați cu privire la măsurile de management stabilite pentru conservarea speciilor și habitatelor, planuri de acțiune viitoare, interacțiunea dintre strategiile de conservare și interesele grupurilor țintă, dezvoltarea durabilă a comunităților locale, menținerea modului tradițional de folosire a terenurilor, dezvoltarea ecoturismului etc.

13. Instruirea personalului administrației ariilor naturale protejate vizate de proiect

Pentru îmbunătățirea cunoștințelor și a terminologiei privitoare la implementarea măsurilor din planul de management, referitor la conservarea elementelor de interes conservativ (specii, habitate, ecosisteme), la monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor vizate, precum și cunoștințele cu privire la folosirea echipamentelor specific, pentru angajații Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău au fost organizate în toamna anului 2020 patru sesiuni de instruire:
1. Instruire de utilizare a aplicațiilor GIS și baze de date
2. Instruire de utilizare, conceptualizare, comunicare și gestionare a proiectelor de tip “citizen science”
3. Curs de formare a rangerilor: formare profesională autorizată A.N.C. pentru ocupaţia Ranger, Cod C.O.R. 511315
4. Curs de formare „Specialist arii protejate”: program de formare profesională autorizat A.N.C. pentru ocupaţia Specialist în arii protejate, Cod C.O.R. 213306.

14. Auditul financiar

Activitatea de auditare financiară a proiectului se realizează în concordanță cu termenii de referință pentru verificarea cheltuielilor din contractul de finanțare și a Standardului Internațional pentru Servicii Conexe (ISRS) 4400 – Angajamente pentru efectuarea Procedurilor Convenite privind Informația Financiară, așa cum au fost promulgate de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC). Auditorul va verifica dacă cheltuielile menționate de beneficiar în rapoartele financiare au avut loc, dacă sunt fidele și eligibile.

Auditul proiectului este realizat de către o firmă specializată atestată, care va certifica dacă toate cheltuielile au fost realizate conform contractului încheiat de către Beneficiar cu Autoritatea de Management și cu respectarea procedurilor legale de achiziție a bunurilor și serviciilor. Pentru o evaluare cât mai corectă a implementării, pe parcursul derulării proiectului va fi executat câte un audit la sfârșitul fiecărui an de proiect.

15. Organizarea și desfășurarea unei conferințe de presă de încheiere a proiectului

La sfârșitul perioadei de implementare se va organiza o conferință de presă în vederea prezentării rezultatelor proiectului. Evenimentul va avea rolul de a prezenta rezultatele activităților derulate, gradul îndeplinirii obiectivelor, precum și măsurile de conservare și management propuse în planul de management elaborat. Conferința va fi organizată în municipiul Piatra Neamț, într-un spațiu corespunzător nivelului de participanți invitați, și va avea ca invitați reprezentanții mass-media locală și zonală (presa scrisă, radio, televiziuni), precum și factori de decizie din aria proiectului: reprezentanți ai Consiliului Județean Neamț, Agenția pentru Protecția Mediului, Garda Forestieră, Garda de Mediu, custozi și administratori ai ariilor protejate din județul Neamț, reprezentanți ai comunităților locale.