logo uniunea europeana
logo guvernul romaniei
logo instrumente structurale

Parcul Național Ceahlău

Cea mai cunoscută rezervație naturală din Munții Ceahlău este Parcul Naţional Ceahlău (PNC), care a fost constituit ca arie protejată încă din anul 1955 dar, pe parcurs, suprafața şi limitele au suferit modificări. În prezent PNC se extinde pe o suprafață de 7.742,5 ha, reprezentând 26,7% din suprafața Masivului Ceahlău.

Constituirea PNC are ca scop asigurarea unui regim de siguranţă şi conservare pentru:

  • ecosisteme montane cu înaltă valoare de conservare și habitate naturale reprezentative pentru Munții Carpați și la nivel European, în care trăiesc specii de plante şi animale sălbatice periclitate, vulnerabile, endemice sau rare;
  • conservarea diversităţii biologice floristice şi faunistice, a diversităţii resurselor genetice vegetale şi animale şi menţinerea echilibrului ecologic;
  • elementele şi formaţiunile naturale geomorfologice, peisagistice, geologice, speologice, paleontologice, pedologice şi altele asemenea, cu valoare de bunuri ale patrimoniului natural.

Parcul Naţional Ceahlău este o arie protejată naturală, inclusă în categoria a II a IUCN (UNIUNEA INTERNAȚIONALĂ PENTRU CONSERVAREA NATURII) – Parc naţional: arii naturale sau aproape naturale de mare întindere, stabilite pentru a proteja procese ecologice la scară mare, împreună cu speciile şi ecosistemele caracteristice zonei, constituită prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1625/1955 şi reconfirmată prin Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 7/1990, precum şi prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – secţiunea a III a – Zone protejate. Parcul oferă oportunităţi de vizitare în scopuri spirituale, ştiinţifice, educaţionale, recreative sau turistice, compatibile din punct de vedere al mediului şi cultural. Rezervația este caracterizată prin prezenţa a numeroase structuri naturale, abiotice şi biotice, unice, reprezentative şi rare la nivel naţional.

Parcul se află pe teritoriul administrativ al oraşului Bicaz şi a 4 comune (Bicazu Ardelean, Ceahlău, Grințieș și Taşca).