1. Cătălin Gavrilescu, Director, 0728/963543
2. Liviu Moscaliuc, Biolog, 0726/100691
3. Constantin Andraş, Şef pază, 0726/100690
4. Adrian Catrinoiu, Responsabil relaţii cu comunităţile locale şi educaţia ecologică, 0726/100687
5. Ilie Subcinschi, Specialist IT, 0726/100689
6. Elena Lalău, Agent de teren, 0728/962920
7. Florin Sava, Agent de teren, 0728/963546
8. Mihai Arsinte, Agent de teren, 0728/963544
9. Mihai Pavel, Agent de teren, 0728/963547
10. Andrei Chelariu, Agent de teren, 0726/100692
11. Cristinel Simionescu, Agent de teren, 0728/963545
12. Constantin Ciucănel, Agent de teren, 0728/963541
13. Adrian Derscariu, Agent de teren, 0799/113111
14. Vlad Ursarescu, Agent de teren, 0799/514101
15. Ioan Cehan, Agent de teren, 0738/106948
1. David Alin, Universitatea Babeş-Bolyai
2. Ion Iordache, Universitatea Alexandru Ioan Cuza
3. Ionuţ Iorgu, Muzeul de Ştiinţe Naturale Grigore Antipa
4. Marius Săndulache, Univ. Bucureşti, Fac. Geografie
5. Nela Miaută, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
6. Roxana Savina, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ
7. Erika Stanciu, Coordonator proiecte WWF
8. Valentin Grigoraş, CC Biologice Stejarul, Piatra Neamţ
9. Marius Bărbos, Institutul de cercetare/dezvoltare pajişti
10. Adrian Oprea, Grădina Botanică Iaşi
11. Adrian Ciprian Smău, Direcţia Silvică Neamţ
12. Duculescu Cornel, Şcoala Bicazu Ardelean
13. Daniel Dieaconu, Şcoala Grinţieş
14. Director PNC, Parcul Naţional Ceahlău
15. Biolog PNC, Parcul Naţional Ceahlău
Consiliul Judeţean Neamţ
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Academia Română – COMN Iaşi
Agenţia de Protecţie a Mediului Neamţ
Centrul de Meteorologie si Hidrologie Moldova, Iaşi
Directia Silvică Piatra Neamţ
Universitatea Al.I.Cuza Iaşi
Consiliul local Ceahlău
Consiliul local Bicaz
Consiliul local Bicazu Ardelean
Consiliul local Taşca
S.C. Durău S.A.
Serviciul Salvamont Neamţ
Asociaţia Agricultorilor Ceahlău
Transparenţa veniturilor salariale conform Legii nr.153/2017

Transparenta veniturilor salariale 2024
Regulament PNC
Regulament PNC
ROSPA0129
Plan management PNC
Plan management Rezervatia naturala SECU
Raport de activitate PNC
Directiva Habitate
Directiva Pasari
Legea vânătorii
OUG 195/2005
OUG 57/2007
Legea prevenirii nr. 270 si HG 33

Taxele speciale şi amenzile contravenţionale din competenţa Administrației Parcului Naţional Ceahlău pentru anul fiscal 2024, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 90  din 28 aprilie 2023 – Anexa nr. 10

A) TAXE SPECIALE

Nr. Crt. DENUMIREA TAXA (lei)
1.a) Taxa de intrare în perimetrul ROSCI 0024 Ceahlău:
– adulţi 10 lei/pers./săpt.
– copii, elevi, studenţi, pensionari 5 lei/pers./săpt.
1.b) Abonament de intrare în perimetrul ROSCI 0024 Ceahlău:
– adulţi 80 lei/pers./an
– copii, elevi, studenţi, pensionari 40 lei/pers./an
 1.c) Taxa de acces la Centrul de vizitare din Izvorul Muntelui:
– adulţi 5 lei/pers./zi
– copii, elevi, studenţi, pensionari gratuit
2. Taxa de campare în locurile amenajate din ROSCI 0024 Ceahlău: 15 lei/cort/zi
3. Taxa de traversare cu animale pe raza ROSCI 0024 Ceahlău:
3.a) ovine 2 lei/cap/zi
3.b) bovine, cabaline 3,5 lei/cap/zi
4. Consultanţă în vederea elaborării documentaţiilor ştiinţifice din domeniile: biologie, geografie, geologie, silvicultură, protecţia mediului (cu obligativitatea depunerii de către autor/autori a unui exemplar din documentaţia realizată la Administraţia Parcului pentru valorificarea rezultatelor) 30 lei/oră
5. Asistenţă tehnică pentru cereri de finanţare în domeniul protecţiei mediului şi conservarea biodiversităţii (cu obligativitatea depunerii de către autor/autori a unui exemplar din documentaţia realizată la Administraţia Parcului pentru valorificarea rezultatelor) 30 lei/oră
6. Tarif analiză documentaţii cu convocarea Consiliului Ştiinţific al Parcului Naţional Ceahlău 1.500 lei/documentaţie
7. Aviz activităţi de exploatare masă lemnoasă 3 lei/m.c. brut masă lemnoasă exploatată
8. Aviz exploataţii agricole:
8.a) pentru suprafeţe mai mici de 2 ha 15 lei
8.b) pentru suprafeţe între 2 şi 3 ha 30 lei
8.c) pentru suprafeţe mai mari de 3 ha 65 lei
9. Aviz colectare fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale 10 lei/pers./zi
10. Aviz cotă de recoltare vânat pe raza fondului cinegetic suprapus ROSPA 0129 Masivul Ceahlău 100 lei
11. Executarea de măsurători terestre cu GPS în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău, ROSCI 0024 Ceahlău 20 lei/oră
12. Tarif fotografiere în scop comercial în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău, ROSCI 0024 Ceahlău 300 lei/pers./zi
13. Tarif filmare în scop comercial în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău, ROSCI 0024 Ceahlău 500 lei/pers./zi
14. Aviz pentru transport mărfuri şi/sau materiale cu diferite mijloace de transport pe raza ROSCI 0024 Ceahlău 10 lei/zi/mijl. de transport
15. Analiză, stabilirea conformităţii şi eliberare aviz în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău, ROSCI 0024 Ceahlău, pentru lucrări de investiţii cu potenţial impact asupra mediului 500 lei/documentaţie
16. Taxă de păşunare în interiorul ROSCI 0024 Ceahlău
16.a) ovine 5 lei/cap/sezon
16.b) bovine, cabaline 7 lei/cap/sezon

B) AMENZI CONTRAVENŢIONALE

Constituie contravenţie la normele privind protecţia Parcului Naţional „Ceahlău” următoarele fapte, dacă potrivit legii, nu sunt considerate infracţiuni şi se sancţionează astfel:

  1. Cu amendă de la 80 lei la 150 lei: poluarea fonică cu casetofoane, aparate radio, etc;
  2. Cu amendă de la 500 lei la 1000 lei:
  • aprinderea focului şi arderea vegetaţiei ierboase şi lemnoase;
  • nerespectarea prevederilor din avizele emise de DAPNC

Constatarea contravenţiilor de mai sus şi aplicarea amenzilor se face de către personalul Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional „Ceahlău”, desemnat în acest scop de Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul verbal.