Articole ştiinţifice

Aspecte privind protecţia lebedelor din ROSPA0125 Lacurile Vaduri, Pângărați și Bâtca Doamnei

Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău, la cererea și cu susținerea Consiliului Județean Neamț, a preluat în custodie, din toamna anului 2016, Aria de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0125 care cuprinde Lacurile Vaduri, Pângărați și Bâtca Doamnei situate pe Valea Bistriței, imediat la vest de Municipiul Piatra Neamț.

Această arie de protecție a fost înființată cu […]

By |februarie 2nd, 2017|Articole ştiinţifice, Ştiri|0 Comments

Simpozionul „Turism în CEAHLĂU: Prezent şi perspective”, Durău 2014

 

Simpozionul CEAHLĂU – Natură, istorie şi turism, Durău 2013

Acoustic analysis reveals a new cryptic bush-cricket in the Carpathian Mountains (Orthoptera, Phaneropteridae)

Abstract: A new morphologically cryptic species of phaneropterid bush-cricket from the genus Isophya is described
from the Eastern Carpathian Mountains: Isophya dochia sp. n. Sound analysis and morphological details
are discussed in the paper, comparing the new species with several Isophya species having similar morphol-
ogy and acoustic behavior.
Ionuţ Ştefan Iorgu – ZooKeys 2012

Distribution and morphological variation of Vipera berus nikolskii Vedmederja, Grubant et Rudaeva, 1986 in Western Ukraine, The Republic of Moldova and Romania

Abstract. Morphological variation of vipers of the Vipera berus complex in Eastern Romania, the Republic of Moldova and Western and Central Ukraine was studied using multivariate statistics. Discriminant analysis, based on ten meristic characters in 89.7% of cases (males) and in 92.0% cases (females), was able to separate reference samples of subspecies Vipera berus berus […]

Anthropogenic impact or anthropogenic accommodation? Distribution range expansion of the common wall lizard (Podarcis muralis) by means of artificial habitats in the north-eastern limits of its distribution range

Abstract. During 2005-2008, field observations were made on the distribution and habitat occupation by Podarcis muralis  in the middle Bistrita river basin. Prior to our study, this lizard was known from only 5 localities in Romanian Moldavia (Bicaz, Cheile Bicazului, Lacu Roşu, Gherman and Dodeni). Through the present paper the authors acknowledge the existence of […]

Bush-crickets and grasshoppers from Moldavia – Ionuţ Ştefan Iorgu, Elena Iulia Iorgu

The herpetofauna from the Bistriţa river basin (Romania): geographical distribution

Abstract.  The present paper contains the results of a 7 year faunistical study upon the amphibian and reptile species from the Bistriţa river basin. We recorded 14 species of amphibians (Salamandra salamandra,  Triturus cristatus,  Lissotriton vulgaris, Lissotriton montandoni, Mesotriton alpestris, Bombina bombina, Bombina variegata, Hyla arborea, Rana dalmatina, Rana temporaria, Pelophylax ridibundus, Bufo bufo, Bufo […]

The assessment of vertebrate fauna from Neamţ District Natural Reserves with conservational aspects

I. Ion, Carmen Gache, Şt. Zamfirescu – Analele Ştiinţifice ale Univ. Al.I.Cuza Iaşi, s. Biologie animală, Tom XLVI, 2000

Fauna de vertebrate a Masivului Ceahlău – Dan Munteanu, 1972