Şedinţa Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Naţional Ceahlău va avea loc pe data de 26 martie 2020, ora 11.00 la Durău.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  • Prezentarea Raportului de activitate pe anul 2019
  • Prezentarea Planului de lucru pe anul 2020
  • diverse