Despre proiect

Obiectivul general

Asigurarea unui management eficient al Parcului Național Ceahlău în vederea conservării biodiversității, a habitatelor naturale, a speciilor de floră și faună sălbatică existente în aria naturală protejată.

Obiective specifice

1. Eficientizarea managementului Parcului Național Ceahlău prin revizuirea planului de management, orientată spre protecția speciilor și habitatelor

2. Asigurarea infrastructurii de vizitare-informare a Parcului Național Ceahlău

3. Creșterea gradului de conștientizare a comunității locale limitrofe și vizitatorilor Parcului Național Ceahlău cu privire la protecția biodiversității

4. Întărirea capacității instituționale a administrației ariei prin participarea la activități de instruire în managementul ariilor naturale protejate

Gruprile țintă:

  • Vizitatorii;
  • Școlile generale din arealul proiectului;
  • Deținătorii de terenuri;
  • Locuitorii din zona învecinată;
  • Administrația publică locală.

Comments are closed.