Despre proiect

Obiectivul general

Asigurarea unui management eficient al Parcului Naţional Ceahlău în vederea conservării biodiversităţii, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică existente în aria naturală protejată.

Obiective specifice

1. Eficientizarea managementului Parcului Naţional Ceahlău prin revizuirea planului de management, orientată spre protecţia speciilor şi habitatelor

2. Asigurarea infrastructurii de vizitare-informare a Parcului Naţional Ceahlău

3. Creşterea gradului de conştientizare a comunităţii locale limitrofe şi vizitatorilor Parcului Naţional Ceahlău cu privire la protecţia biodiversităţii

4. Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei ariei prin participarea la activităţi de instruire în managementul ariilor naturale protejate

Gruprile ţintă:

  • Vizitatorii;
  • Şcolile generale din arealul proiectului;
  • Deţinătorii de terenuri;
  • Locuitorii din zona învecinată;
  • Administraţia publică locală.

Comments are closed.