I. Ion, Carmen Gache, Şt. Zamfirescu – Analele Ştiinţifice ale Univ. Al.I.Cuza Iaşi, s. Biologie animală, Tom XLVI, 2000