1. Cătălin Gavrilescu, CEO, 0728/963543
2. Liviu Moscaliuc, Biologist, 0726/100691
3. Constantin Andraş, Security chief, 0726/100690
4. Adrian Catrinoiu, Responsible for local communities relationships and ecologic education , 0726/100687
5. Ilie Subcinschi, IT Specialist, 0726/100689
6. Elena Lalău, Field Agent, 0725/225119
7. Florin Sava, Field Agent, 0728/963546
8. Mihai Arsinte, Field Agent, 0728/963544
9. Mihai Pavel, Field Agent, 0728/963547
10. Andrei Chelariu, Field Agent, 0726/100692
11. Cristinel Simionescu, Field Agent, 0728/963545
12. Ciucănel Constantin, Field Agent, 0728/963541
13. Adrian Derscariu, Field Agent, 0799/113111
14. Vlad Ursarescu, Field Agent, 0799/514101
15. Ioan Cehan, Field Agent, 0738/106948
1. David Alin, Babeş-Bolyai University
2. Ion Iordache, Alexandru Ioan Cuza University
3. Ionuţ Iorgu, Grigore Antipa Natural Sciences Museum
4. Marius Săndulache, University of Bucharest, Geography Faculty
5. Nela Miaută, The ministry of environment and climate change
6. Roxana Savina, Environment Protection Agency Neamt
7. Erika Stanciu, WWF project coordinator
8. Valentin Grigoraş, CC Biologice Stejarul, Piatra Neamţ
9. Marius Bărbos, Meadow Development/Research Centre
10. Adrian Oprea, Iasi Botannical Garden
11. Adrian Ciprian Smău, Direcţia Silvică Neamţ
12. Duculescu Cornel, Bicazu Ardelean School
13. Daniel Dieaconu, Grinţieş School
14. Ceahlău National Park CEO
15. Ceahlău National Park biologist
Neamt County Council
Ministry of the Environment, Waters and Forests
Romanian Academy COMN Iasi
Neamt County Environment Protection Agency
Moldova Meteorology and Hydrology Center, Iasi
Piatra Neamt Forest Center
Al. I Cuza University, Iasi
Ceahlau Local Council
Bicaz Local Council
Bicazu Ardelean Local Council
Tasca Local Council
S.C. Durau S.A.
Neamt Mountain Rescue Centre
Ceahlau Farmers Association
2018 Wealth statements ( RO ) :

Gavrilescu Catalin DeclaratieAvereGavrilescu-2

Pirvulescu Ion DeclaratieAverePirvulescu-2

2018 Statements of interest ( RO ) :

Gavrilescu Catalin DeclaratieInterese_Gavrilescu-2

Pirvulescu Ion DeclaratieInterese_Pirvulescu-2

PNC Regulations
DAPNC Regulations (RO)
Management Plan (ro)
ROSPA0129 (RO)
Activity Report (ro)
Directiva Habitate
Directiva Pasari
Legea vânătorii
OUG 57/2007
OUG 195/2005

Special fees and contraventional fines within the jurisdiction of the Administration of Ceahlau National Park for fiscal year 2020, approved by the Neamţ County Council Decision no. 93  of 24 April 2019

A) SPECIAL FEES

Nr. Crt. DENUMIREA TAXA (lei)
1.a) Taxa de intrare în perimetrul ROSCI 0024 Ceahlău:
– adulţi 6 lei/pers./săpt.
– copii, elevi, studenţi, pensionari 3 lei/pers./săpt.
1.b) Abonament de intrare în perimetrul ROSCI 0024 Ceahlău:
– adulţi 50 lei/pers./an
copii, elevi, studenţi, pensionari 25 lei/pers./an
2. Taxa de campare în locurile amenajate din ROSCI 0024 Ceahlău: 10 lei/cort/zi
3. Taxa de traversare cu animale pe raza ROSCI 0024 Ceahlău:
3.a) ovine 2 lei/cap/zi
3.b) bovine, cabaline 3,5 lei/cap/zi
4. Consultanţă în vederea elaborării documentaţiilor ştiinţifice din domeniile: biologie, geografie, geologie, silvicultură, protecţia mediului (cu obligativitatea depunerii de către autor/autori a unui exemplar din documentaţia realizată la Administraţia Parcului pentru valorificarea rezultatelor) 30 lei/oră
5. Asistenţă tehnică pentru cereri de finanţare în domeniul protecţiei mediului şi conservarea biodiversităţii (cu obligativitatea depunerii de către autor/autori a unui exemplar din documentaţia realizată la Administraţia Parcului pentru valorificarea rezultatelor) 30 lei/oră
6. Tarif analiză documentaţii cu convocarea Consiliului Ştiinţific al Parcului Naţional Ceahlău 1.500 lei/documentaţie
7. Aviz activităţi de exploatare masă lemnoasă 3 lei/m.c. brut masă lemnoasă exploatată
8. Aviz exploataţii agricole:
8.a) pentru suprafeţe mai mici de 2 ha 15 lei
8.b) pentru suprafeţe între 2 şi 3 ha 30 lei
8.c) pentru suprafeţe mai mari de 3 ha 65 lei
9. Aviz colectare fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale 10 lei/pers./zi
10. Aviz cotă de recoltare vânat pe raza fondului cinegetic suprapus ROSPA 0129 Masivul Ceahlău 100 lei
11. Executarea de măsurători terestre cu GPS în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău, ROSCI 0024 Ceahlău şi ROSPA 0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 20 lei/oră
12. Tarif fotografiere în scop comercial în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău, ROSCI 0024 Ceahlău şi ROSPA 0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 300 lei/pers./zi
13. Tarif filmare în scop comercial în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău, ROSCI 0024 Ceahlău şi ROSPA 0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 500 lei/pers./zi
14. Aviz pentru transport mărfuri şi/sau materiale cu diferite mijloace de transport pe raza ROSCI 0024 Ceahlău 10 lei/zi/mijl. de transport
15. Analiză, stabilirea conformităţii şi eliberare aviz în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău, ROSCI 0024 Ceahlău, şi ROSPA 0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi pentru lucrări de investiţii cu potenţial impact asupra mediului 500 lei/documentaţie
16. Taxă de păşunare în interiorul ROSCI 0024 Ceahlău
16.a) ovine 5 lei/cap/sezon
16.b) bovine, cabaline 7 lei/cap/sezon

B) FINES

Constituie contravenţie la normele privind protecţia Parcului Naţional “Ceahlău” următoarele fapte, dacă potrivit legii, nu sunt considerate infracţiuni şi se sancţionează astfel:

  1. Cu amendă de la 80 lei la 150 lei: poluarea fonică cu casetofoane, aparate radio, etc;
  2. Cu amendă de la 120 lei la 200 lei: aprinderea focului şi arderea vegetaţiei ierboase şi lemnoase;
  3. Cu amendă de la 500 lei la 1000 lei: nerespectarea prevederilor din avizele emise de DAPNC.

Constatarea contravenţiilor de mai sus şi aplicarea amenzilor se face de către personalul Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional “Ceahlău”, desemnat în acest scop de Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul verbal.