logo uniunea europeana
logo guvernul romaniei
logo instrumente structurale

Descriere generală

Parcul Naţional Ceahlău este o arie naturală protejată, constituită prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1625/1955 şi reconfirmată prin Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 7/1990 şi Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – secţiunea a III-a – Zone protejate.

Parcul Naţional Ceahlău este o arie protejată naturală inclusă în a II-a a IUCN (UNIUNEA INTERNAȚIONALĂ PENTRU CONSERVAREA NATURII) – Parc naţional: arii naturale sau aproape naturale de mare întindere, stabilite pentru a proteja procese ecologice la scară mare, împreună cu speciile şi ecosistemele caracteristice zonei, care oferă de asemenea bazele unor oportunităţi de vizitare în scopuri spirituale, ştiinţifice, educaţionale, recreative sau turistice, compatibile din punct de vedere al mediului şi cultural.

Parcul Naţional Ceahlău este caracterizat prin prezenţa a numeroase structuri naturale, abiotice şi biotice, care prezintă unicitate, reprezentativitate şi raritate la nivel naţional. Parcul Naţional Ceahlău adăposteşte ecosisteme montane cu înaltă valoare de conservare.