logo uniunea europeana
logo guvernul romaniei
logo instrumente structurale

Categorii de arii protejate și localizarea lor în Masivul Ceahlău

Parcul Naţional Ceahlău (denumit în continuare P.N.C.)  a fost constituit ca arie protejată încă din anul 1955 dar, pe parcurs, suprafața şi limitele au suferit modificări. În prezent P.N.C. se extinde pe o suprafață de 7 742,5 ha, reprezentand 26,7% din suprafata masivului şi se află sub administrarea Direcției de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău aflată în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ.

Constituirea P.N.C. are ca scop asigurarea unui regim de siguranţă şi conservare pentru:

  • ecosistemele, habitatele naturale reprezentative din cadrul parcului, în care trăiesc specii de plante şi animale sălbatice periclitate, vulnerabile, endemice sau rare;
  • conservarea diversităţii biologice floristice şi faunistice, a diversităţii resurselor genetice vegetale şi animale şi menţinerea echilibrului ecologic;
  • elementele şi formaţiunile naturale geomorfologice, peisagistice, geologice, speologice, paleontologice, pedologice şi altele asemenea, cu valoare de bunuri ale patrimoniului natural.

Cuprinde masa conglomeratelor de Ceahlău, mai dure, care formează pilonul central, cel mai înalt. Din aceasta se desprind culmi secundare, mai joase, orientate radiar la nord, est şi sud şi paralele cu masa conglomeratelor, în vest.

Parcul se află pe teritoriul administrativ al oraşului Bicaz şi a 3 comune (Ceahlău, Taşca şi Bicazul Ardelean).

În lungime arealul parcului se extinde pe o distanţă de cca. 15 km de la nord (interfluviul dintre Pârâul Ursului şi Pârâul lui Gheorghe – borna silvică 240 U.P. II, O.S. Ceahlău) la sud (Vârful Făgeţelului, 1165 m).